Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Dydd Mawrth Porffor 2019

Galwad ryngwladol i weithredu yw Dydd Mawrth Porffor 2019, yn canolbwyntio ar newid profiad pobl anabl fel cwsmeriaid. Bydd yn golygu bod sefydliadau o bob maint ac o bob sector yn cymryd camau pendant, ymarferol, i ateb anghenion cwsmeriaid anabl.

Ar draws y Deyrnas Unedig, mae’r Bunt Borffor - grym gwario pobl anabl a’u teuluoedd - yn werth £249 biliwn ac yn codi 14% y flwyddyn ar gyfartaledd. Yn fyd-eang, mae’r Bunt Borffor yn cyfateb i £2.25 triliwn syfrdanol, ond mae gan lai na 10% o fusnesau gynllun wedi’i dargedu er mwyn manteisio ar y farchnad anabledd hon.

Nod Dydd Mawrth Porffor yw creu newid sylweddol yn yr ymwybyddiaeth o werth ac anghenion cwsmeriaid anabl. 

Bydd Dydd Mawrth Porffor yn digwydd ar 12 Tachwedd eleni.

I gael rhagor o wybodaeth am sut y gall eich busnes chi gymryd rhan ewch i wefan Dydd Mawrth Porffor.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel