Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Dydd Mawrth Porffor 2021

Galwad ryngwladol i weithredu yw Dydd Mawrth Porffor, 2 Tachwedd 2021, yn canolbwyntio ar newid profiad pobl anabl fel cwsmeriaid. Bydd yn golygu bod sefydliadau o bob maint ac o bob sector yn cymryd camau pendant, ymarferol, i ateb anghenion cwsmeriaid anabl.

Ar draws y Deyrnas Unedig, mae’r Bunt Borffor - grym gwario pobl anabl a’u teuluoedd - yn werth £274 biliwn ac yn codi 14% y flwyddyn ar gyfartaledd, ond mae gan lai na 10% o fusnesau gynllun wedi’i dargedu er mwyn manteisio ar y farchnad anabledd hon.

Nod Dydd Mawrth Porffor yw creu newid sylweddol yn yr ymwybyddiaeth o werth ac anghenion cwsmeriaid anabl. 

I gael rhagor o wybodaeth am sut y gall eich busnes chi gymryd rhan ewch i wefan Dydd Mawrth Porffor.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen