Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Dydd Sadwrn y Busnesau Bach – 7 Rhagfyr 2019

Mae Dydd Sadwrn y Busnesau Bach (SBS) eleni, diwrnod lle caiff siopwyr eu hannog i wario gyda chwmnïau lleol, ar 7 Rhagfyr 2019.

P’un a ydych chi’n fusnes teuluol, yn siop leol, yn fusnes ar-lein, yn gyfanwerthwr, yn wasanaeth busnes neu’n weithgynhyrchwr bach, mae Dydd Sadwrn y Busnesau Bach yn eich cefnogi chi!

Gall eich busnes chi gymryd rhan mewn sawl ffordd, yn cynnwys:

  • adnodd dod o hyd i fusnesau bach - cofrestrwch a hysbysebwch eich busnes am ddim
  • logos - gallwch lawrlwytho logos i’w defnyddio ar eich gwefan neu ar eich cyfryngau cymdeithasol, yn cynnwys logos Cymraeg
  • pecyn marchnata - gallwch lawrlwytho pecyn marchnata am ddim (a’i argraffu gartref) sydd ar gael yn Gymraeg a Saesneg 
  • y cyfryngau cymdeithasol - os oes gennych chi unrhyw gynlluniau ar gyfer y diwrnod, cofiwch ddweud wrth SBS amdanynt ac fe wnawn nhw dynnu sylw atynt ar FacebookInstagram a Twitter

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Dydd Sadwrn y Busnesau Bach.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel