Dydd Sadwrn y Busnesau Bach – 4 Rhagfyr 2021

Mae Dydd Sadwrn y Busnesau Bach (SBS) eleni, diwrnod lle caiff siopwyr eu hannog i wario gyda chwmnïau lleol, ar 4 Rhagfyr 2021.

Anogir pob mathau o fusnesau bach i gymryd rhan, felly p’un ai ydych chi’n fusnes teuluol, yn siop leol, yn fusnes ar-lein, yn gyfanwerthwr, yn wasanaeth busnes neu’n gwmni gweithgynhyrchu bach, cofiwch fod Dydd Sadwrn y Busnesau Bach yn eich cefnogi!

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Dydd Sadwrn y Busnesau Bach.
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen