Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Dyddiad cau CThEM i Hunanasesiadau

Y dyddiad cau i Hunanasesiadau yw 31 Ionawr 2020 felly gwnewch yn siŵr eich bod yn osgoi unrhyw ruthr munud olaf drwy anfon ffurflen dreth 2018-19 wedi’i chwblhau.

Mae CThEM yn cynnig cymorth ar-lein drwy wahanol ffyrdd – yn cynnwys canllaw ar-lein ar dreuliau busnes i bobl hunangyflogedig, a fideos ‘sut mae...’ byr ar sianel YouTube CThEM.

Drwy gwblhau eich ffurflen dreth yn gynnar, gallwch ganfod faint mae angen i chi ei dalu a gwneud taliadau cyn y dyddiad cau.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel