Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Dyddiad newydd ar gyfer Procurex Cymru - 18 Mawrth 2020

Oherwydd bod y DU yn debygol o adael yr UE ar 31 Hydref, mae digwyddiad Procurex Cymru eleni, a oedd yn mynd i gael ei gynnal yn Arena Motorpoint Caerdydd ar 7 Tachwedd 2019, wedi cael ei ohirio tan 18 Mawrth 2020.  

Mae unrhyw gofrestriadau presennol ar gyfer cynrychiolwyr, arddangoswyr a noddwyr wedi cael eu trosglwyddo i’r dyddiad newydd.

Mae'r digwyddiad yn cynnwys:

  • academi sgiliau caffael
  • arena’r siaradwyr gwadd
  • arddangosfa cynnyrch
  • pafiliwn caffael Llywodraeth Cymru
  • Parth Cefnogi Busnes Cymru a GwerthwchiGymru
  • pafiliwn caffael Partneriaeth Gwasanaethau a Rennir GIG Cymru
  • parth ymgysylltu a chymorth yn y farchnad

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu lle, ewch i wefan Procurex.

Ewch i wefan GwerthwchiGymru i weld sut gall eich busnes chi ennill contractau yn y sector cyhoeddus ledled Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel