Dyma'r dyddiadau postio olaf a argymhellir i bob gwasanaeth ar gyfer cyfeiriadau yn y DU:

  • Dydd Mercher 18 Rhagfyr 2019  – 2il Ddosbarth ac 2il Ddosbarth y Llofnodir Amdano
  • Dydd Gwener 20 Rhagfyr 2019 – Dosbarth 1af a Dosbarth 1af y Llofnodir Amdano a Royal Mail Tracked 48*
  • Dydd Sadwrn 21 Rhagfyr 2019 – Royal Mail Tracked 24*
  • Dydd Llun 23 Rhagfyr 2019 – Special Delivery Guaranteed

Nid yw gwasanaeth *Royal Mail Tracked 24 a Royal Mail Tracked 48 ar gael i'w prynu yng nghanghennau Swyddfa’r Post.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Y Post Brenhinol.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen