Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

E-Ddysgu ar Ymwybyddiaeth o ACT

Mae dros 1,500 o gwmnïau ledled y DU wedi cofrestru â chynllun hyfforddiant arloesol a allai helpu i atal ymosodiadau terfysgol.

Mae’r E-Ddysgu ar Ymwybyddiaeth o ACT (Gweithredu i Drechu Terfysgaeth) yn hyfforddiant a ddatblygwyd mewn partneriaeth rhwng y rhwydwaith Plismona Gwrthderfysgaeth ac un o fanwerthwyr mwyaf y DU. Mae’n trafod sut mae adnabod arwyddion ymddygiad amheus a beth i’w wneud os bydd ymosodiad yn digwydd.

 Mae’r Modiwlau E-Ddysgu canlynol ar gael:

  • cyflwyniad i derfysgaeth

  • canfod mannau gwan o ran diogelwch

  • sut mae canfod ymddygiad amheus ac ymateb iddo

  • sut mae canfod eitem amheus a delio â hi

  • beth i’w wneud os bydd bygythiad o fom

  • sut mae ymateb i ymosodiad arfau neu arfau tanio

  • crynodeb a deunyddiau ategol

Mae’r cwrs yn rhad ac am ddim a gellir ei rannu’n adrannau byrion i ddiwallu anghenion busnesau. Dim ond 45 munud mae’n ei gymryd i’w gwblhau.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel