Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Economi Gylchol

Y Gronfa Economi Gylchol

Bydd y Gronfa Economi Gylchol gwerth £6.5m yn helpu i gyflymu symudiad Cymru tuag at economi gylchol trwy gynyddu’r galw am ddeunyddiau eilgylch, cadw adnoddau mewn cylchrediad yn hytrach na chael eu llosgi neu gyrraedd diwedd eu hoes mewn safle tirlenwi, a chefnogi twf busnesau sy’n gweithredu yng Nghymru.

Mae’n bleser gan WRAP Cymru wahodd busnesau yng Nghymru i gyflwyno ceisiadau am gyllid ac i gefnogi buddsoddiad cyfalaf strategol i yrru’r economi gylchol yn ei blaen yng Nghymru. 

Caiff busnesau cymwys ymgeisio naill ai am grant ‘ar raddfa fach’ o tua £25,000 hyd at €200,000 (y drothwy de minimis), neu grant ‘ar raddfa fawr’ o €200,000 ac fel arfer, hyd at £750,000. 

Am fwy o wybodaeth yn cynnwys meini prawf cymhwyso, dogfennau canllaw, cwestiynau cyffredin, ffurflenni cais a therfynau amser ar gyfer ymgeisio, eich i wefan WRAP.

Gweminar am Ddim

Gwahoddir gweithgynhyrchwyr sy’n gweithredu yng Nghymru i gofrestru ar gyfer gweminar am ddim i ddysgu am y grantiau cyfalaf sydd ar gael gan y Gronfa Economi Gylchol o £6.5 miliwm.

Cynhelir y weminar ddydd Mawrth 21 Mai 2019 rhwng 10am a 11pm.

Cofrestrwch ar gyfer y weminar yma.

Adnodd ar gyfer Mapio Economi Gylchol Cymru

Mae WRAP Cymru wedi lansio Adnodd ar gyfer Mapio Economi Gylchol Cymru sy’n ddefnyddiol i’r rhai sy’n gweithio o fewn bioeconomi Cymru; yn enwedig cynhyrchwyr a phroseswyr bwyd a diod. Mae’n cynnig darlun rhyngweithiol o hyd a lled bioeconomi ffyniannus Cymru. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am yr adnodd, mae croeso ichi anfon ebost at addingvalue@wrap.org.uk

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel