Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Egni 2019

Mae gan Egni 2019 gyfres o ddigwyddiadau rhad ac am ddim yn M-SParc, Gaerwen, Ynys Môn.

Mae’r digwyddiadau’n cynnwys:

  • Menywod ym maes Ynni, dydd Gwener 10 Mai 2019 - dathlu menywod yn y sector ynni, archebwch eich lle yma

  • Ynni Llanw ac Ynni’r Môr, dydd Mercher 29 Mai 2019 – yn edrych ar brosiectau yn yr ardal ac ar y cwmnïau sy’n gobeithio ymsefydlu yn y rhanbarth, archebwch eich lle yma

  • Biogyfansoddion, y Da, y Drwg a’r Plastig, dydd Iau 30 Mai 2019 – yn edrych ar blastig, deunyddiau y gellir eu hailddefnyddio a rhai adnewyddadwy, gyda thrafodaeth ar gynnyrch ailgylchadwy o’i gymharu â chynnyrch bioddiraddiadwy, archebwch eich lle yma

Bydd ‘pwynt rhwydweithio’ wedi’i osod ym mhob un o’r digwyddiadau i’r rhai y mae’n well ganddynt gwrdd mewn man penodol a thrafod y mater gydag eraill.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel