Eisiau lleihau eich costau?

Bydd aros yn gystadleuol mewn marchnad sy’n dod yn fwyfwy heriol yn dod yn fwy o flaenoriaeth i fusnesau Cymru, ac mae costau y gallwch eu lleihau heb i hynny effeithio ar eich cynhyrchiant.

Sut? Drwy newid eich hen gyfarpar neu gyfarpar aneffeithlon, fel systemau gwresogi, goleuo, unedau awyru ac oeri, neu drwy fuddsoddi mewn ynni adnewyddadwy.

Mae gennym rwydwaith o gynghorwyr busnes a all weithio gyda'ch busnes i ystyried ffyrdd y gallwch arbed arian a gwneud eich busnes yn fwy effeithlon. Am fwy o wybodaeth a chael cwrdd â chynghorydd am ddim ffoniwch 03000 6 03000 neu anfonwch e-bost atom.

Yn ogystal, dyma rai o'r cynlluniau sydd ar gael i chi:

Am awgrymiadau cyflym ar leihau eich costau, cymerwch olwg ar ein canllaw Effeithlonrwydd Adnoddau.

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen