Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Eisteddfod yr Urdd 2020

Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn un o wyliau ieuenctid teithiol blynyddol mwyaf Ewrop, ac eleni bydd yn cael ei chynnal rhwng 25 a 30 Mai ar Fferm Kilford ger Dinbych.

Mae’r ŵyl yn dathlu'r Gymraeg a diwylliant Cymru ac, yn ystod wythnos yr Eisteddfod, bydd dros 15,000 o blant a phobl ifanc dan 25 oed yn cystadlu mewn gwahanol gystadlaethau, gan gynnwys canu, dawnsio a pherfformio.

Mae’r ŵyl yn denu tua 90,000 o ymwelwyr bob blwyddyn, felly manteisiwch ar y cyfle i hybu eich busnes i gynulleidfa Gymraeg ei hiaith yn bennaf!

Mae cyfleoedd noddi i fusnesau hefyd – i gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân Stephen drwy ffonio 02020 635694, anfon e-bost at sianstephen@urdd.org neu fynd i wefan yr Urdd.

Mae’r cyfnod gwneud cais am unedau arlwyo yn Eisteddfod yr Urdd ar agor nawr. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â lliomaddocks@urdd.org neu fynd i wefan yr Urdd i lwytho ffurflen gais i lawr. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 14 Chwefror 2020.

Diddordeb mewn dod â stondin i'r Urdd? Lawrlwythwch y pecyn gwybodaeth Unedau a Stondinau am fanylion llawn. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 1 Mawrth 2020. 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel