Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Entrepreneuriaid Cymru yn allweddol i adferiad economaidd

Mae mwy o bobl yng Nghymru yn dechrau menter fusnes newydd ac yn manteisio ar y newidiadau economaidd a ffordd o fyw sydd wedi'u gyrru gan bandemig Covid-19, meddai Gweinidog yr Economi Vaughan Gething heddiw wrth i wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang ddechrau.

Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod gwasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru wedi rhoi cyngor ac arweiniad i 3,020 o unigolion sy'n ystyried dechrau busnes ers mis Mawrth 2020, a oedd yn cefnogi creu 1,556 o fusnesau newydd yng Nghymru. Roedd hyn yn cynnwys 324 o entrepreneuriaid, a oedd gynt yn ddi-waith, a ddechreuodd fusnes gyda chymorth ariannol drwy'r grant rhwystrau Cychwyn Busnes.

I ddathlu Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang, bydd Busnes Cymru a phartneriaid mewn Addysg Bellach ac Uwch yn cynnig dros 100 o ddigwyddiadau sy'n targedu pobl ledled Cymru i ddechrau busnes. 

Darllenwch y cyhoeddiad ar Llyw.Cymru.

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb dechrau eu busnes eu hunain edrych ar Dechrau a Chynllunio Busnes | Busnes Cymru (llyw.cymru) am syniadau a chyngor.

Ariennir gwasanaeth Busnes Cymru yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen