Mae Ffederasiwn y Busnesau Bach (FSB) - Gwobrau Dathlu Busnesau Bach yn cydnabod ac yn dathlu cyfraniadau sylweddol busnesau bach a phobl hunangyflogedig yn y DU.

Nod y gystadleuaeth yw cydnabod pob unigolyn, cwmni neu deulu sy’n rhedeg neu'n gweithio mewn busnes bach, neu sy’n berchen arno.

Dyma'r categorïau:

 • busnes rhyngwladol y flwyddyn
 • gwobr amgylcheddol
 • microfusnes y flwyddyn
 • busnes newydd y flwyddyn
 • busnes twf uchel y flwyddyn
 • busnes teuluol y flwyddyn
 • entrepreneur ifanc y flwyddyn (30 oed ac iau)
 • gwobr llesiant y flwyddyn
 • gwobr gymunedol – ardal yn unig
 • gwobr arloesi gyda chynnyrch a busnes
 • busnes digidol/e-fasnach y flwyddyn  masnachwr hunangyflogedig/unigol y flwyddyn

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yng Nghymru yw 20 Chwefror 2022, a chynhelir y rownd derfynol ar 8 Ebrill 2022.

I gael rhagor o wybodaeth ac i gymryd rhan yn y gystadleuaeth, ewch i wefan FSB.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen