Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Ffi Diogelu Data - oes angen i’ch busnes chi dalu?

Mae angen i bob sefydliad neu unig fasnachwr sy’n prosesu gwybodaeth bersonol dalu ffi diogelu data i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, oni bai eich bod wedi eich eithrio.

Efallai eich bod wedi cael llythyr gan swyddfa’r Comisiynydd ynglŷn â thalu eich ffi diogelu data.

Faint mae hyn yn ei gostio?

Mae cost eich ffi diogelu data yn dibynnu ar eich maint a’ch trosiant. Mae tair haen o ffioedd yn amrywio o £40 i £2,900, ond i’r rhan fwyaf o sefydliadau bydd y ffi’n £40 neu’n £60. Nid oes TAW byth yn cael ei godi ar y taliad.

Dim ond £40 y mae rhai sefydliadau’n ei dalu, beth bynnag fo’u maint a’u trosiant.

Y sefydliadau hynny yw:

  • elusennau
  • cynlluniau pensiwn galwedigaethol bach

Gallwch ddefnyddio offeryn asesu ffioedd Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) i ganfod faint fydd angen i chi ei dalu.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan yr ICO.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel