Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Fforwm CThEM ar gyfer busnesau newydd

Mae fforwm ar-lein ar gyfer busnesau newydd a pherchnogion busnesau bach wedi cael ei lansio gan CThEM. Mae'r Fforwm Busnesau Bach wedi cael ei rannu'n 3 chategori:    

  • dechrau eich busnes
  • datblygu eich busnes  
  • rheoli eich busnes           

Gall defnyddwyr y fforwm ofyn cwestiynau, darllen ac ymateb i negeseuon fel ffeilio ffurflenni treth, talu treth a defnyddio gwasanaethau digidol CThEM. Gall cynghorwyr CThEM a defnyddwyr eraill y fforwm ateb y cwestiynau.

Am fwy o wybodaeth am y Fforwm Busnesau Bach, ewch i wefan GOV.UK.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen