Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Fforwm Cyfarwyddwyr Ifanc Cymru

Nod Sefydliad y Cyfarwyddwyr yw sicrhau bod arweinwyr y dyfodol yn cael eu cynrychioli a’u cefnogi, sef pam y mae wedi creu'r Fforwm Cyfarwyddwyr Ifanc.

Mae'r Fforwm Cyfarwyddwyr Ifanc yn fenter genedlaethol gan Sefydliad y Cyfarwyddwyr i ymgysylltu â Chyfarwyddwyr Iau a'r rheini y mae byd busnes yn newydd iddynt. Yng Nghymru, maent wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd i sicrhau datblygiad personol entrepreneuriaid a rheolwyr ifanc mewn amgylchedd busnes cryf, gan wella eu sgiliau ar-lein ac all-lein drwy weithdai, digwyddiadau a rhwydweithio ag unigolion o'r un anian â nhw.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Sefydliad y Cyfarwyddwyr.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel