Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Fframwaith profi COVID-19 yn y gweithle

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar sut y byddant yn cynnig profi am COVID-19 i weithleoedd sector cyhoeddus a phreifat.

Bydd cefnogaeth Llywodraeth Cymru i brofion asymptomatig rheolaidd mewn gweithleoedd yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus yng Nghymru yn canolbwyntio ar weithleoedd:

  • lle mae gweithwyr yn dod i fwy o gysylltiad â risg;
  • lle mae gweithwyr yn gweithio’n agos at bobl eraill;
  • sydd â > 50 o weithwyr nad ydynt yn gallu gweithio gartref;
  • sy’n darparu a chynnal gwasanaethau allweddol ar gyfer y cyhoedd.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Llyw.Cymru.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen