Mae Fframwaith Windsor, a gytunwyd gan y Prif Weinidog a Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, yn disodli hen Brotocol Gogledd Iwerddon, gan ddarparu fframwaith cyfreithiol a chyfansoddiadol newydd y DU.

Mae'n cyflwyno masnachu nwyddau llif rhydd rhwng Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon drwy gael gwared ar unrhyw synnwyr o'r ffin ym Môr Iwerddon ar gyfer nwyddau sy'n aros o fewn y DU. Bydd y nwyddau hyn yn teithio fel arfer drwy lôn werdd newydd heb fiwrocratiaeth neu wiriadau diangen, gyda'r unig wiriadau sy’n parhau wedi cael eu cynllunio i atal smyglo neu droseddu.

Er mwyn rhoi amser i fusnesau ac unigolion baratoi, bydd gweithredu'r cytundeb yn cael ei gyflwyno'n raddol, gyda rhai o'r trefniadau newydd ar gyfer symudiadau nwyddau, bwyd-amaeth, anifeiliaid anwes a phlanhigion yn cael eu cyflwyno yn ddiweddarach eleni a’r gweddill yn 2024.

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddoleni ganlynol:

Yn y cyfamser, bydd y trefniadau gwahardd symud dros dro presennol yn parhau i fod yn berthnasol:

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen