Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

The first Digital Women Wales meeting

Mae nifer y menywod mewn swyddi TG a thechnoleg wastad wedi bod yn sylweddol is na’r dynion, ond mae pethau’n newid ac mae Menywod Digidol Cymru wedi ymrwymo i adeiladu rhwydwaith cefnogi cryf a gweladwy sydd ar gael i’r menywod hynny sydd am fod yn rhan o’n diwydiant ar draws Cymru.

Mae Yr Arloesfa wrth ei bodd yn lansio achlysur rhwydweithio Menywod Digidol Cymru - digwyddiad i bawb - gwryw, benyw, ifanc a hen ... yn wir, unrhyw un sydd am rymuso menywod i lwyddo.

Cynhelir y digwyddiad ddydd Iau, 28 Mawrth yn Milk and Sugar, Yr Ais, Caerdydd, o 9am tan 10:30am.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Eventbrite.

Mae gwybodaeth am fenter newydd, Cefnogi Merched yng Nghymru, sy’n anelu at gynyddu nifer yr entrepreneuriaid benywaidd yng Nghymru, ar gael yma.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel