Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Forward Ladies - Gwobrau Cenedlaethol Merched ym myd Busnes 2019

 

Gwobrau Cenedlaethol Forward Ladies yw’r dathliad mwyaf o ferched llwyddiannus ledled y DU. Mae'r digwyddiad yn cydnabod ac yn dathlu’r merched eithriadol a rhagorol sy’n arweinwyr busnes ar draws y DU. 

Rydym nawr yn derbyn enwebiadau a’r dyddiad cau yw 11 Mehefin 2019.

Dyfernir Gwobrau yn y rhanbarthau canlynol:

  • Llundain a De Lloegr
  • Swydd Efrog, Gogledd-ddwyrain Lloegr a’r Alban
  • Canolbarth Lloegr
  • Gogledd-orllewin Lloegr, Cymru, Iwerddon ac Ynys Manaw

Bydd enillwyr y gwobrau rhanbarthol yn mynychu’r Rownd Derfynol Genedlaethol ar 29 Tachwedd 2019.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Forward Ladies .

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel