Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Fy Nghymru i

Mae'r farchnad yng Nghymru yn arbennig o bwysig inni. Yn 2017 aeth 1.47 miliwn o breswylwyr Cymru i ffwrdd i aros dros nos yng Nghymru. Mae hyn yn cyfrif am 16% o bob arhosiad dros nos yng Nghymru gan bobl o Brydain, a chreodd y teithiau hyn £228 miliwn ar gyfer economi Cymru.

Hefyd, ymwelodd 62 miliwn o drigolion Cymru â lleoliadau yng Nghymru am y diwrnod. Mae hyn yn cyfrif am 63% o'r holl ymweliadau yng Nghymru. Y gwariant ar y teithiau hyn oedd £2.21 biliwn.

Mae Croeso Cymru yn cynnal ei ymgyrch ddigidol gyntaf erioed yng Nghymru. Bydd yn annog y rhai sydd heb os yn gwybod mwy am Gymru na neb arall, sef pobl Cymru, i rannu delweddau o'u hoff leoedd a sut maen nhw'n eu mwynhau.

Mae hefyd gyfle i gael eich cynnwys yn hysbysebion Croeso Cymru, gan y bydd y lluniau gorau sy'n cael eu rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol yn rhan o gam nesaf yr ymgyrch.

Hoffai Croeso Cymru i gynifer ohonoch â phosibl fod yn rhan o'r ymgyrch. Beth sy'n gwneud Cymru mor arbennig? Ble rydych yn hoffi treulio eich penwythnosau yng Nghymru? Ble mae eich hoff draeth neu dafarn neu eich hoff le i fynd am dro?

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Llyw.Cymru

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel