Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Fyddech chi’n barod ar gyfer ymosodiad seiber?

Rydych chi wedi gweithio’n galed i adeiladu eich busnes. Sut byddech chi’n teimlo pe baech chi’n colli’r cyfan oherwydd ymosodiad seiber?

I godi ymwybyddiaeth o gadernid seiber ar gyfer busnesau bach, mae Grŵp Cadernid Busnesau mewn Argyfwng (BERG) yn cefnogi Mis Ymwybyddiaeth o Seiberddiogelwch rhwng 28 Hydref a 31 Hydref 2019. Mae eu hymgyrch yn canolbwyntio ar y 4 prif neges ganlynol: 

  • pwysigrwydd cadw presenoldeb da ar y we fel rhan annatod o’ch parodrwydd a’ch hylendid seiber
  • pwysigrwydd cyfrineiriau effeithiol fel ffordd o ddiogelu eich busnes
  • ffyrdd o ddatrys digwyddiadau seiber a rhoi’r diweddaraf i randdeiliaid allweddol
  • pwysigrwydd diogelu eich busnes

Mae’r ymgyrch yn argymell y dylech fwrw golwg ar yr adnoddau canlynol: Canllaw ar Bresenoldeb ar y We, Canllaw i Reolwyr Cyfrineiriau a Chanllaw Ymateb ac Adfer y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol ar wefan Busnes yn y Gymuned a Chanllaw’r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol ar Seiberddiogelwch i Fusnesau Bach - 5 cam ar wefan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol.

Gallwch ymuno hefyd â Chymuned Fyddech chi’n barod? Busnes yn y Gymuned a fydd yn rhoi adnoddau a gwybodaeth barhaus i chi er mwyn eich gwneud yn fwy cadarn.

Cymerwch gip ar wefan Troseddau Busnes Cymru i gael cyngor a chanllawiau ar sut i ddiogelu eich busnes rhag pob math o drosedd.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel