Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gŵyl Ffilmiau Rhyngwladol Cymru 2019

Bydd Gŵyl Ffilmiau Rhyngwladol Cymru yn cael ei chynnal ar 23 a 24 Medi, 2019 yn Neuadd Gwyn, Castell-nedd.

Yn ystod y digwyddiad, bydd cyfleoedd i wneuthurwyr ffilmiau addawol rwydweithio gydag arbenigwyr o’r diwydiant a Chynhyrchwyr a Chyfarwyddwyr profiadol, yn ogystal â mynychu gweithdai rhad ac am ddim gydag arbenigwyr o'r diwydiant.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Gŵyl Ffilmiau Rhyngwladol Cymru.

Beth am ddarllen ein gwybodaeth am y Diwydiannau Creadigol i gael gwybod sut gall Busnes Cymru helpu eich busnes creadigol chi?

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel