Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gŵyl Tech Datblygol 2020

Bydd Gŵyl Tech Datblygol, a gynhelir gan ESTnet, CEMET, Innovate UK a KTN, yn dychwelyd i ogledd Cymru, yn Venue Cymru, Llandudno, ar 29 Ionawr 2020.

Yn dilyn llwyddiant y llynedd, bydd y digwyddiad yn arddangos sut gall technolegau datblygol a galluogol gynorthwyo eich busnes. Bydd yn dod â rhai o’r cwmnïau mwyaf arloesol ym maes technoleg yng Nghymru at ei gilydd gyda sectorau allweddol yng ngogledd Cymru, fel twristiaeth, ynni a gweithgynhyrchu, ynghyd â chymorth proffesiynol a busnes. Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys siaradwyr arbenigol, trafodaethau panel, arddangosiadau, a marchnadle fywiog a difyr.  

I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer y digwyddiad am ddim, ewch i wefan Eventbrite.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel