Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Gadael yr UE - Y Swyddfa Gwyddorau Bywyd

Mae’r Swyddfa Gwyddorau Bywyd wedi cynhyrchu bwletin, gyda’r nod o ddarparu'r wybodaeth ddiweddaraf i gymdeithasau masnach a busnesau ynghyd â chanllawiau a’r camau y gall busnesau eu cymryd i fod yn barod pe bai'r DU yn gadael yr UE heb gytundeb. Darllenwch y bwletin diweddaraf yma.

Mae Fforymau Parodrwydd Busnesau yn cael eu cynnal yn wythnosol hefyd, wedi’u targedu at gymdeithasau masnach a chyfryngwyr busnes.

I gael y manylion sut mae cofrestru i fynd i’r cyfarfodydd neu i danysgrifio i’r bwletin, anfonwch ebost at sed@beis.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth am y Swyddfa Gwyddorau Bywyd ewch i wefan GOV.UK

I gael rhagor o wybodaeth am sut i baratoi eich busnes ar gyfer Brexit, ewch i Borth Brexit Busnes Cymru.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel