Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Gall awyru da helpu i leihau lledaeniad COVID-19 yn y gweithle

Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn parhau i ddiweddaru ei ganllawiau ar awyru gan annog pob gweithle i ddal ati i weithio’n ddiogel.

Wrth i fwy o bobl ddychwelyd i’r gweithle, gall defnyddio awyru da helpu i leihau faint o feirws sydd yn yr aer.

Mae hyn yn helpu i leihau’r risg o drosglwyddo aerosol a lledaeniad COVID-19 yn y gweithle.

Mae’r canllawiau wedi’u diweddaru ar eu gwefan i gynnwys ein crynodeb syml newydd sy’n esbonio sut mae awyru da yn helpu i leihau lledaeniad COVID-19.

Gyda’r gaeaf ar gyrraedd, mae canllawiau diwygiedig ar gydbwyso awyru gyda chadw'n gynnes.

Mae cyfres o fideos canllaw newydd hefyd ar awyru ar sianel YouTube yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.
 


 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen