Mae hawliadau o dan y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws (CJRS) bellach ar agor ar gyfer cyfnodau tâl ym mis Awst 2021.
Rhaid i chi gyflwyno'ch hawliad ar gyfer mis Awst 2021 erbyn 14 Medi  2021.

Bydd y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws (CJRS) yn dod i ben ar 30 Medi 2021. Mae’n rhaid cyflwyno ceisiadau ar gyfer mis Medi erbyn 14 Hydref 2021 ac mae’n rhaid gwneud unrhyw ddiwygiadau erbyn 28 Hydref 2021.

Am ragor o wybodaeth, ewch i GOV.UK.

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen