Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Galw allforwyr!

Mae sawl taith fasnach ar gael dros y misoedd nesaf i'ch galluogi i ehangu a thyfu eich busnes.

Gyda chyrchfannau fel Tokyo, Oman, Kuwait, Malaysia, Singapôr a'r dwyrain canol mae'n gyfle gwych i chi archwilio marchnadoedd newydd.

I gael rhagor o wybodaeth am y teithiau masnach, ac i gael ffurflen gais, cysylltwch â internationaltrade@gov.wales

Beth bynnag rydych yn ei gynnig – gwasanaethau, trwyddedau neu gynnyrch – fe allai allforio weddnewid bron pob elfen o’ch busnes. Mwy o wybodaeth ar gael ar ein tudalennau allforio yma.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel