Mae Future Fashion Factory yn chwilio am ddylunwyr ffasiwn a thecstilau (a’r rhai y tu allan i Lundain yn benodol) i gymryd rhan mewn gwaith ymchwil i’r amrywiol fathau o gymorth sydd ei angen ar fusnesau micro a busnesau bach.

Am ragor o wybodaeth defnyddiwch y ddolen ganlynol - Galw ar Ddylunwyr a Gwneuthurwyr o Fusnesau Micro a Busnesau Bach i gymryd rhan mewn gwaith ymchwil (google.com)

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen