A hwythau wedi’i hysbrydoli gan y posibiliadau byd-eang o ran amodau cymdeithasol, technolegol a hinsoddol y deng mlynedd ar hugain nesaf, mae cymunedau ledled Cymru wedi bod yn dychmygu sut le fydd Cymru yn 2052, gan greu ‘byd stori’ ar gyfer digwyddiad diwylliannol mawr ym mis Medi 2022.

Dyma fydd wrth wraidd GALWAD: sef math newydd o stori aml-lwyfan, amlieithog a fydd yn datblygu ar draws drama deledu, llwyfannau digidol a digwyddiadau byw am wythnos ym mis Medi 2022.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) wrth wraidd y prosiect a ddatblygwyd gan Casgliad Cymru, sef partneriaeth o fudiadau a diwydiannau creadigol dan arweiniad National Theatre Wales ar draws gwyddoniaeth, technoleg a’r celfyddydau.

Bydd rhagor o wybodaeth am y prosiect a chyfleoedd i gymryd rhan yn GALWAD yn cael eu rhyddhau ar draws y cyfryngau cymdeithasol ac ar y wefan GALWAD Cymru.
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen