Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Glanhau Traethau Cymru Gyfan

Mae Cadwch Gymru'n Daclus yn lansio ymgyrch newydd i lanhau pob traeth cyhoeddus yng Nghymru, bydd y digwyddiad Glanhau Traethau Cymru Gyfan yn cael ei gynnal rhwng 14 a 30 Medi 2018.

Bydd y data ynghylch ysbwriel a fydd yn cael eu casglu a’u cyflwyno yn cael eu defnyddio i nodi'r problemau penodol y mae moroedd ac arfordiroedd Cymru yn eu hwynebu.

Bydd grwpiau cymunedol, ysgolion a busnesau ledled Cymru yn ymuno yn y bythefnos o weithgarwch.

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae cymryd rhan, ewch i wefan Cadwch Gymru'n Daclus.

I gael rhagor o wybodaeth am sut gall bod yn fusnes cyfrifol gael effaith gadarnhaol ar eich busnes, cymerwch olwg ar dudalennau Busnes Cyfrifol Busnes Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel