Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Gofynion newydd ar gyfer mewnforio nwyddau anifeiliaid a phlanhigion o 1 Ionawr 2022

O 1 Ionawr 2022, bydd angen hysbysu ymlaen llaw am fewnforion i Brydain Fawr o’r UE ar gyfer y rhan fwyaf o gynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid, sgil-gynhyrchion anifeiliaid, bwyd risg uchel nad yw’n dod o anifeiliaid a phlanhigion a chynhyrchion planhigion a reoleiddir.

Efallai y bydd gofyn i fusnesau (neu gynrychiolydd yn gweithredu ar eu rhan) sy’n mewnforio’r nwyddau hyn o’r UE hysbysu awdurdodau ymlaen llaw y bydd eu llwyth yn dod i mewn i Brydain Fawr, gan ddefnyddio’r system TG berthnasol.

Gallwch weld y canllawiau diweddaraf ar fewnforio bwyd, sgil-gynhyrchion anifeiliaid a chynhyrchion planhigion i Brydain Fawr o’r UE yn GOV.UK.

Cofrestrwch ar gyfer y system TG berthnasol ar gyfer cynhyrchion anifeiliaid a phlanhigion nawr i wneud yn siŵr bod eich busnes yn barod.


 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen