Welsh Government

Yn anffodus, mae gennym broblem technegol gyda'n system teleffon. Rydym yn gweithio i ddatrys y sefyllfa hon.

Grantiau Canolfannau Cofnodi Canolog

Mae £500,000 o gyllid newydd wedi cael ei gyhoeddi er mwyn helpu marchnadoedd arwerthu da byw, canolfannau casglu, a lladd-dai cymwys yng Nghymru i fuddsoddi mewn seilwaith ddigidol .

Mae’r cyllid, a fydd ar gael i fusnesau bach a chanolig ac yn cael ei weinyddu gan Hybu Cig Cymru (HCC), wedi cael ei ddyfarnu gan Lywodraeth Cymru fel rhan o ymgyrch i gryfhau a symleiddio’r broses o olrhain anifeiliaid yn ddigidol mewn un gronfa ddata i bob rhywogaeth.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 24 Chwefror 2020.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan HCC.

Ewch i dudalennau Cyswllt Ffermio ar wefan Busnes Cymru i gael cymorth a chyngor ar gyfer eich busnes ym maes ffermio neu goedwigaeth.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel