Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

GREENFLEET Cymru

Mae GREENFLEET yn cyflwyno cyfres o ddigwyddiadau ledled y DU gyda’r nod o helpu i wella ansawdd aer yn y DU drwy helpu awdurdodau lleol, rhanbarthol a thrafnidiaeth i roi dechrau da i’w ‘Strategaethau Aer Glân’.

Mae gan Gerbydau Allyriadau Isel Iawn (ULEVs) rôl bwysig i’w chwarae yng Nghymru o ran glanhau’r aer yno a’r bwriad yw lleihau nifer yr ardaloedd lle mae llygredd aer yn torri’r terfynau cyfreithlon.

Mae digwyddiad GREENFLEET Cymru yn cael ei gynnal yn Abertawe gan fod y ddinas eisoes wedi dechrau newid i ddefnyddio Cerbydau ULEV.

Bydd y digwyddiad yn eich galluogi i gael rhagor o wybodaeth am y rôl y gall eich busnes ei chwarae.

Beth y gallwch ei ddisgwyl ar y diwrnod?

  • cyflwyniadau gan siaradwyr gwadd
  • sesiynau seminar
  • rhwydweithio
  • sesiwn grŵp
  • rhoi cynnig ar yrru car

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim a chaiff ei gynnal ar 27 Mehefin 2019 yn Neuadd y Ddinas, Abertawe.

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle, ewch i wefan Green Fleet.

Ewch i dudalen Addewid Twf Gwyrdd Busnes Cymru i ddarganfod sut gall eich busnes chi ymuno â chymuned o sefydliadau blaengar sy’n tyfu drwy ymrwymo i’r addewid.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel