Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Greentech Festival 2020

Bydd y Greentech Festival yn cael ei chynnal rhwng 19 Mehefin a 21 Mehefin 2020 yn Berlin a bydd yn dathlu technolegau gwyrdd a ffyrdd gwyrddach o fyw.

Mae’r ŵyl yn cynnwys y canlynol:

  • Arddangosfa Greentech – dros 60 o arddangoswyr o bob rhan o’r byd yn cyflwyno’r cynnyrch a’r prototeipiau diweddaraf
  • Cynhadledd Arweinwyr Gwyrdd – cynrychiolwyr busnes blaenllaw, prif siaradwyr a sgyrsiau panel
  • Gwobrau Gwyrdd – mae’r categorïau yn cynnwys Person Ifanc, Arloesi, Busnes Newydd ac Effaith; y dyddiad cau i geisiadau yw 17  Tachwedd 2019
  • Green Vibes – cyngerdd
  • Fformiwla E – y llwyfan i chwaraeon moduro trydan sy’n tyfu gyflymaf ar draws y byd

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Greentech Festival.

Beth am ymrwymo i Addewid Twf Gwyrdd Busnes Cymru i gael cymorth arbenigol yn ymwneud â chynaliadwyedd ac ymuno â chymuned gynyddol o sefydliadau blaengar.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel