Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gronfa newyddiaduraeth gymunedol annibynnol

Gronfa newyddiaduraeth gymunedol annibynnol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid i gefnogi cyhoeddwyr cymunedol annibynnol, sy’n cael eu galw’n gyhoeddwyr hyperleol hefyd.

Nod y gronfa fydd rhoi cymorth i gyhoeddiadau sy'n annibynnol o fuddiannau gwleidyddol, masnachol a chrefyddol; sy'n canolbwyntio ar y gymuned ac yn cynhyrchu newyddion cyfoes. Bydd y cyllid ar gael i gyhoeddiadau Cymraeg argraffedig ac ar-lein sy'n gymwys, sydd wedi bod yn cyhoeddi'n weithredol yng Nghymru ers o leiaf chwe mis. 

Mae'r cyllid grant ar gael o 1 Ebrill 2019 am un flwyddyn, ac mae'n ychwanegol at y cymorth cyfredol sydd ar gael i fusnesau drwy Busnes Cymru.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Busnes Cymru ar 03000 6 03000.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel