Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwasanaeth newydd i agor marchnadoedd tramor i fusnesau'r Deyrnas Unedig

Mae’r Adran Masnach Ryngwladol wedi lansio teclyn ar-lein newydd sy’n caniatáu i fusnesau Prydeinig roi gwybod am faterion sy’n eu hatal rhag masnachu o amgylch y byd.

Mae’r rhwystrau’n cynnwys gofynion cyfreithiol, rheoliadol neu weinyddol diangen. Mae hyn yn cynnwys cyfyngiadau ar labeli, rheoliadau ‘oes wedi darfod’ a gofynion trwyddedu.

Bydd y teclyn yn sicrhau bod busnesau Prydeinig yn gallu tynnu sylw at y materion hyn a bod arbenigwyr masnach Llywodraeth y DU yn gallu gweithio gyda gwledydd o amgylch y byd i’w datrys.

Mae’r ffurflen ar-lein yn caniatáu i unrhyw fusnes yn y DU roi gwybod am rwystr sy’n atal neu’n llesteirio eu masnach a’u buddsoddiadau tramor.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Tarwch olwg ar dudalennau Allforio Busnes Cymru i gael gwybod sut gallai allforio weddnewid bron i bob agwedd ar eich busnes.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel