Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gweithdy - Cronfa Busnesau Gwyrdd yr Ymddiriedolaeth Garbon

Green Business

Mae'r gweithdy dwy awr ar gyfer cwmnïau bach ledled Cymru i ddysgu sut i nodi a gweithredu cyfleoedd i leihau costau ynni o fewn eu busnes a sut i gael mynediad at wasanaethau pellach o'r gronfa busnes gwyrdd.  Mae'r gweithdy'n cynnwys:

  • deall a lleihau biliau ynni drwy fesurau ymddygiad a chost isel

  • cyflwyniad i effeithlonrwydd ynni a hunanasesu

  • sut i ddeall eich defnydd o ynni a biliau

  • sut i weithredu dulliau o reoli ynni a newid ymddygiad er mwyn sicrhau arbedion gwirioneddol

  • canolbwyntio ar brif feysydd defnydd ynni mewn busnesau bach a chanolig (gwres, golau, cyfarpar, inswleiddio)

  • trosolwg technegol o'r prif feysydd defnydd ynni

  • amlinelliad o dechnolegau ôl-gyfarparu lleihau ynni allweddol

  • mynediad at asesiadau ynni am ddim a chyngor ar weithredu

  • trosolwg cryno o'r cymorth a'r cyngor pellach sydd ar gael

Caiff y gweithdy nesaf yng Nghymru ei gynnal ar 8 Mai 2019 yng Ngwesty’r Grand, Ivey Place, Abertawe SA1 1NX.

Bydd rhagor o weithdai yn cael eu hychwanegu yn ôl y galw. I gael mwy o wybodaeth ac i drefnu eich lle yn y digwyddiad yn Abertawe, ewch i wefan Yr Ymddiriedolaeth Garbon.

Mae'r Ymddiriedolaeth Garbon hefyd yn cynnal cyfres o weminarau sy'n trafod amrywiaeth eang o bynciau'n ymwneud ag ynni.

Yn ogystal, ewch i dudalennau gwe Busnes Cyfrifol Busnes Cymru i ddarganfod sut gall eich busnes chi ddefnyddio adnoddau’n fwy effeithlon.

 

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel