Gweithdy Dod yn Dref SMART – digwyddiadau ar-lein

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru becyn o gefnogaeth i adfywio canol trefi Cymru. Y nod yw galluogi busnesau i gynllunio prosiectau sy'n arwain at dwf economaidd ynghyd â'u helpu i wneud y defnydd gorau o dechnoleg ddigidol. Mae hyn yn cynnwys defnyddio data i helpu cwmnïau ddeall sylfaen a thueddiadau eu cwsmeriaid yn well, er mwyn cefnogi busnesau yn eu gweithgareddau cynllunio a marchnata yn y dyfodol. 
 
A wnaethoch chi golli'r cyfle i fynychu un o'n gweithdai 'Dod yn Dref CAMPUS' ym mis Hydref? Peidio â phoeni, mae gennym 6 arall a fydd yn rhedeg ym mis Tachwedd.

Mae'r gweithdai hyn ar gyfer pobl sydd eisiau cefnogi eu trefi yng Nghymru. 

Rydym wedi cael ystod o fynychwyr gan gynnwys:

  • Swyddogion Canol y Dref a'r Sir
  • Maer
  • Aelodau o'r gymuned fusnes a pencwmpwyr y dref


Dewch â grŵp bach at ei gilydd a dewch draw i un o'n gweithdai, manylion isod:

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Trefi Smart — Hwb Menter

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen