Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gweithdy Porth Brexit

Darperir y gweithdai hyn mewn partneriaeth â Thîm Masnachu a Buddsoddiad Mewnol Llywodraeth Cymru. Bwriad y gweithdai yw rhoi gwybod i fusnesau sydd o fewn yr UE am y porth Brexit a sut all y porth hwn helpu busnesau i asesu eu parodrwydd i allforio i’r UE ar ôl Brexit.

Mae’r gweithdai yn cael ei cynnal ledled Cymru yn ystod mis Hydref.

I archebu lle, ewch i’r Digwyddiadur Busnes Cymru.

Beth am droi at dudalennau Porth Brexit Busnes Cymru am gyngor a chefnogaeth i’ch busnes.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel