Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Gweithgynhyrchu mewn modd clyfar - cystadleuaeth am gyllid

Bydd Cronfa Her y Strategaeth Ddiwydiannol (ISCF) yn buddsoddi hyd at £30 miliwn mewn prosiectau sy’n canolbwyntio ar ddefnyddio technolegau digidol diwydiannol i drawsnewid cynhyrchiant ac ystwythder y broses gweithgynhyrchu yn y DU. Bydd yr her yn cefnogi’r broses o arloesi a defnyddio technolegau digidol diwydiannol ar draws sectorau diwydiant drwy gydweithio a dysgu traws-sector.

Rhaid i brosiectau:

  • fod yn gydweithredol a chael eu harwain gan fusnes, a rhaid i bob consortia gynnwys o leiaf un busnes bach a chanolig
  • fod â’r potensial i greu effaith yn gyflym
  • dechrau ar neu cyn 1 Rhagfyr 2019 a gorffen erbyn 31 Hydref 2021, gallant barhau am gyfnod o rhwng 6 mis a 2 flynedd

Daw’r gystadleuaeth i ben am 12pm dydd Mercher 28 Awst 2019.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel