Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gweithio ar syniadau busnes gyda phartneriaid o Israel: gwneud cais am gyllid

Mae busnesau yn y DU yn cael eu hannog i weithio gyda busnesau partner yn Israel ar syniadau ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau arloesol ym mhob maes o’r economi.

Mae gan Innovate UK hyd at £1.5 miliwn i’w fuddsoddi mewn prosiectau yn y DU sy’n gweithio gyda phartneriaid o Israel. Bydd Awdurdod Arloesi Israel yn cefnogi gwaith y partneriaid o Israel.

Gall busnesau weithio ar syniadau newydd mewn unrhyw faes technoleg.

Mae’n rhaid i’r prosiectau:

  • fod â syniad arloesol a allai arwain at gynhyrchion, prosesau neu wasanaethau newydd a sicrhau twf economaidd
  • dangos cynllun busnes ac ariannol cadarn a thîm i’w gyflawni
  • bod yn ymwybodol o’r risgiau
  • dangos manteision partneriaid o’r ddwy wlad yn gweithio gyda’i gilydd

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw hanner dydd ar 19 Chwefror 2020.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel