Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio gweledigaeth newydd i cynhyrchu mwy o fwyd uwch-dechnoleg yng Nghymru sydd hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar y newid yn yr hinsawdd.

Nod prosbectws newydd Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd Reoledig (CEA) yw gweld twf yn nifer y busnesau sy'n defnyddio technoleg i ddarparu systemau cynaliadwy o dyfu bwyd lle mae paramedrau ac amodau fel dŵr a golau yn cael eu rheoli'n dynn.

Mae CEA yn cael effaith gadarnhaol ar newid yn yr hinsawdd gyda systemau wedi'u datblygu ar fodel economi gylchol gan gynnwys gwres a maetholion wedi'u hailgylchu, ynni adnewyddadwy a helpu i sicrhau cyn lleied o wastraff bwyd â phosibl.

Mae'r math hwn o dyfu bwyd yn ategu dulliau amaethyddol a garddwriaeth traddodiadol drwy gynhyrchu'r cnydau na ellir eu tyfu'n hawdd yng Nghymru a chyflenwi cynnyrch gydol y flwyddyn.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Llyw.Cymru

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen