Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwella cynhyrchiant ar gyfer busnesau: gwneud cais am gyllid

Gall busnesau wneud cais am gyfran o hyd at £2 filiwn i brofi syniadau ar gyfer cynyddu’r nifer sy’n mabwysiadu arferion sy’n gwella cynhyrchiant.

Mae gan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol hyd at £2 filiwn i’w fuddsoddi mewn treialon ar gyfer dulliau arloesol o wella cynhyrchiant ar gyfer busnesau meicro, bach a chanolig.

Nod y rhaglen yw canfod a phrofi syniadau sy’n annog busnesau bach a chanolig i fabwysiadu arferion rheoli a thechnoleg bresennol a fyddai’n gwella eu cynhyrchiant.

Dylai’r prosiectau ystyried sut mae cynyddu’r nifer sy’n mabwysiadu arferion busnes a thechnoleg i wella cynhyrchiant busnesau bach a chanolig.

Gallai hyn gynnwys:

  • mabwysiadu technoleg bresennol, fel systemau cyfrifyddu, meddalwedd Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid neu Adnoddau Dynol, cyfrifiadura cwmwl neu systemau talu

  • mabwysiadu arferion busnes modern, fel galluogrwydd arwain a rheoli neu ddatblygu diwylliant arloesi

  • cyfuniad o’r 2 ddull uchod

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd ar 4 Medi 2018.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK

I gael gwybodaeth am sut gall Busnes Cymru helpu eich busnes chi i fuddsoddi mewn ymchwil a datblygu, ewch i’r tudalennau Arloesi.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel