Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Gwella seiberddiogelwch yn y Rhyngrwyd Pethau: gwneud cais am arian

Improve cyber security in the Internet of Things: apply for funds

Mae dyfeisiau a synwyryddion sydd wedi’u cysylltu yn ein cartrefi a gweithleoedd – a elwir yn Rhyngrwyd Pethau – yn cynnig potensial enfawr i wella'r ffordd rydym yn byw ac yn symud o gwmpas gan gynnwys mesur data iechyd, arferion teithio a defnydd ynni, rhagweld y galw am wasanaethau cyhoeddus a chefnogi’r gwaith o gynllunio a rheoli seilwaith cenedlaethol hanfodol.

Ond wrth i fwy o ddyfeisiau gael eu cysylltu, maen nhw’n fwy agored i fygythiadau seiberddiogelwch soffistigedig. Daw hyn yn bwysicach fyth wrth i gymwysiadau hanfodol ar gyfer y Rhyngrwyd Pethau ddod i'r amlwg.

Mae gan Innovate UK hyd at £6 miliwn i’w fuddsoddi mewn sefydliadau â syniadau sy'n mynd i'r afael â heriau sy'n ymwneud â seiberddiogelwch ac sy'n canolbwyntio ar ddiwydiant.

Nod y gystadleuaeth yw uno sylfaen ymchwil y DU â diwydiant i drosglwyddo gwybodaeth a datblygu cynnyrch a gwasanaethau newydd sy'n mynd i'r afael â seiberddiogelwch yn y Rhyngrwyd Pethau.

Dylai prosiectau gynnwys deallusrwydd artiffisial neu ddysgu peirianyddol a chynnwys cynllun clir ar gyfer masnacheiddio.

Dylai’r prosiectau hyn ganolbwyntio ar un neu fwy o’r canlynol:

  • technolegau gwytnwch gweithredol sy'n gallu diogelu ac adfer data
  • systemau rheoli deallus ar gyfer adeiladau diwydiant, masnach a’r sector cyhoeddus
  • amddiffyn pobl sy'n byw mewn cartrefi digidol, yn ogystal â'u systemau deallus

Gallai prosiectau hefyd edrych ar dechnolegau ategol, fel technolegau cofnodi dosbarthedig sy'n cefnogi rhannu data ar draws sawl lleoliad, neu rwydweithiau symudol 5G.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd 1 Mai 2019.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel