Mae entrepreneuriaid anabl yn llawer mwy tebygol o ddechrau eu busnesau eu hunain, oherwydd anhawster dod o hyd i swydd a all ddiwallu eu holl anghenion hygyrchedd, ac mae ymchwil gan Small Business Britain wedi datgelu y gall mynediad at gymorth gan gymheiriaid a hyder fod yn ddau rwystr anferth.

Yn ysbryd y Gemau Paralympaidd, mae d:Entrepreneur 

yn credu ei bod yn bwysig tynnu sylw at y perchnogion busnes hynny sydd ag anabledd a chreu platfform o esiamplau amlwg i annog ac ysbrydoli cyw entrepreneuriaid eraill fel y mae’r Gemau Paralympaidd yn ei wneud cystal.

Cynhelir y gweminar ar 25 Awst 2021 am 10am.

Cadwch eich lle drwy ddefnyddio’r ddolen ganlynol: Cofrestru ar gyfer y Gweminar - Zoom

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen