Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Gweminar am ddim: 'Mynd â’ch busnes dramor'

Yn cael ei chynnal gan y Swyddfa Eiddo Deallusol (IPO) a’r Adran Masnach Ryngwladol (DIT)

Archebwch le ar y weminar rad-ac-am-ddim hon i berchnogion a chynghorwyr busnes i ddysgu am:

  • yr arferion gorau o ran allforio
  • yr elfennau hanfodol er mwyn allforio’n llwyddiannus
  • y cymorth sydd ar gael gan yr IPO a’r DIT

Cynhelir y weminar ddydd Gwener 21 Chwefror 2020 rhwng 12pm ac 1pm.  Archebwch eich lle yma.

P’un a ydych yn cynnig gwasanaethau, trwyddedau neu gynnyrch, mae gan allforio y potensial i drawsnewid pob agwedd bron o’ch busnes. Cewch wybod mwy drwy fynd i dudalennau Allforio Busnes Cymru.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel