Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gweminar: Defnyddio’r Gyflogres – trethu buddion gweithwyr cyflogedig drwy eich cyflogres

person using a laptop

Erbyn hyn, gellir rhoi pob math o fuddion mewn nwyddau neu wasanaethau drwy’r gyflogres, sy’n golygu dim rhagor o ffurflenni P11D.

Mae CThEM yn cynnal gweminarau byw lle gallwch ddysgu mwy am y ffordd y gall defnyddio’r gyflogres abed amser i chi.

Defnyddio’r gyflogres - trethu buddion gweithwyr cyflogedig drwy eich cyflogres: Gallwch gofrestru i ddefnyddio’r gyflogres ar gyfer buddion yn 2021-22 hyd at 5 Ebrill 2021. Bydd CThEM yn egluro i chi sut i gofrestru, y manteision ac enghreifftiau o’r ffyrdd o ymdrin â rhai o’r buddion mwyaf cyffredin.

Gallwch ddewis dyddiad ac amser yma, a gallwch ofyn eich cwestiynau yn ystod y gweminar gan ddefnyddio’r blwch testun ar y sgrin.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel