Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gweminarau’r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol

Ymunwch â gweminar am ddim, a gynhelir gan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol i ddysgu mwy am sut i wneud eich gweithle yn ddiogel o ran COVID-19.

Bydd y gweminarau yn cynnwys gwahanol fathau o leoliadau gweithle sy’n cael agor. Mae sawl busnes yn gweithredu mwy nag un math o weithle, fel swyddfa, ffatri a fflyd o gerbydau. Efallai y bydd angen i chi ddefnyddio mwy nag un o’r canllawiau/ gweminarau wrth i chi bwyso a mesur yr hyn sydd ei angen arnoch chi i gadw pobl yn ddiogel.

I gadw’ch lle, ewch i wefan Eventbrite.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel